مقاله خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آئرودینامیکی دانه جو لاین های برتر استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آئرودینامیکی دانه جو لاین های برتر استان گلستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصیات فیزیکی
مقاله شیمیایی
مقاله دانسیته
مقاله خصوصیات آئرودینامیکی
مقاله لاین
مقاله سرعت حد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبرائیلی شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: قدس ولی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قره خانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خصوصیات فیزیکی دانه جو به منظور طراحی تجهیزات فرآوری و نقل و انتقال در این تحقیق، تعیین شد. خصوصیات فیزیکی مورد بررسی شامل طول، عرض، ضخامت، قطر هندسی، ضریب کرویت، وزن هزاردانه، دانسیته توده ای، دانسیته ذره ای و تخلخل بودند که در بین ۶ لاین استان گلستان شامل ۲-EBYT-88، EBYT-88-4، EBYT-88-6، EBYT-88-14، EBYT-88-17 و EBYT-88-20 تهیه شده از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مورد مطالعه قرار گرفت. در بین خصوصیات فیزیکی بررسی شده لاین EBYT-88-2 بیش ترین میزان طول دانه را داشت. از نظر میزان عرض، ضخامت، قطر هندسی و وزن هزاردانه بیش ترین میزان مربوط به لاین EBYT-88-4 بود که به ترتیب برابر با ۳٫۵۹ سانتی متر، ۲٫۸ سانتی متر، ۴٫۷۵ سانتی متر و ۳۸٫۰۵۳ گرم بود. کم ترین میزان ضریب کرویت مربوط به لاین EBYT-88-2 بود که اختلاف معنی داری با لاین EBYT-88-17 نداشت. دانسیته توده ای، دانسیته ذره ای و تخلخل لاین های مختلف تفاوت معنی داری با یکدیگر داشت و بیش ترین میزان دانسیته توده ای و ذره ای مربوط به لاین EBYT-88-14 و EBYT-88-6 به ترتیب بودند. بیش ترین درصد تخلخل نیز مربوط به لاین EBYT-88-2 و کم ترین مربوط به لاین EBYT-88-14 بود. در بین خصوصیات شیمیایی بررسی شده، لاین EBYT-88-14 ، بیش ترین میزان پروتئین، روغن و فیبر را داشت و رقم ۲۰-EBYT-88 نیز از نظر میزان کربوهیدرات و رقم ۲-EBYT-88 از نظر میزان خاکستر بیش ترین میزان را در بین لاین های مختلف به خود اختصاص دادند. در بین خصوصیات شیمیایی مورد مطالعه، تنها رطوبت در بین لاین های مختلف تفاوت معنی داری نداشت. از نظر خصوصیات آئرودینامیکی نیز لاین ۶- EBYT-88بیش ترین میزان سرعت حد (۴٫۱۱۷ متر بر ثانیه) و کم ترین میزان ضریب کشش (۰٫۰۱۲۵) را در بین لاین های مورد استفاده داشت و این نشان دهنده رابطه معکوس بین سرعت حد و ضریب کشش است.