مقاله خصوصیات دموگرافیک و تیتر آزمون رایت در بیماران درمان شده با تشخیص تب مالت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۲۰ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: خصوصیات دموگرافیک و تیتر آزمون رایت در بیماران درمان شده با تشخیص تب مالت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تب مالت
مقاله خصوصیات دموگرافیک
مقاله سرولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: تدین سیدمحمدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: پروین هایده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ایران با میزان شیوع نزدیک به ۲۲۵ نفر در یکصد هزار نفر یکی از کشورهای آندمیک آلودگی به تب مالت است. مطالعه حاضر به بررسی خصوصیات دموگرافیک بیماران و تیتر آزمون رایت در زمان مراجعه آن ها به مراکز بهداشتی شهرستان جهرم به منظور بهره برداری از نتایج حاصل به عنوان پایه ای برای سایر تحقیقات می پردازد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی روی پرونده ۱۶۸ بیمار با تشخیص تب مالت که طی سال های ۸۴ تا ۸۷ در شهرستان جهرم تحت درمان بوده اند انجام شده است.
یافته ها: متوسط سن بیماران مورد مطالعه ۲۸٫۵۱±۱۷٫۰۷ سال و بیش ترین فراوانی مربوط به گروه های سنی ۲۹-۱۰ سال بوده است. ۶۸٫۵ درصد بیماران (۱۱۵ نفر) مرد و ۳۱٫۵ درصد (۵۳ نفر) زن بوده اند. شغل اکثر بیماران (۶۰٫۱ درصد) چوپانی بوده است. ۳۳٫۱ درصد بیمارانی که با تشخیص تب مالت درمان شده اند در زمان مراجعه دارای تیتر رایت ۱٫۳۲۰ بوده اند.
نتیجه گیری: در شهرستان جهرم گروهی که بیش از همه در خطر بیماری تب مالت قرار دارند چوپانان هستند. همچنین شانس ابتلا به بیماری در مردان بیش از زنان است. بنابراین از آن جا که بیش ترین فراوانی بیماری در گروه سنی ۲۹-۱۰ مشاهده شده است، پزشکان باید نسبت به این گروه سنی حساسیت بیشتری نشان دهند. از سوی دیگر در هنگام انجام آزمون رایت لوله ای بهتر است سرم بیماران حداقل تا تیتر ۱٫۳۲۰ رقیق شود.