مقاله خصوصیات اکولوژیک پشه خاکی ها در شهرستان علی آباد کتول (استان گلستان، ۱۳۹۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۸۴ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: خصوصیات اکولوژیک پشه خاکی ها در شهرستان علی آباد کتول (استان گلستان، ۱۳۹۰)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پشه خاکی
مقاله لیشمانیوز
مقاله گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری علی
جناب آقای / سرکار خانم: صوفی زاده ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: قزل عبدالهادی
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فدائی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: یاپنگ غراوی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: چرابین منیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری لیشمانیوز یکی از مهم ترین بیماری های ناقل زاد مشترک بین انسان و حیوان است که توسط پشه خاکی به انسان و دیگر حیوانات انتقال می یابد. این مطالعه به منظور تعیین خصوصیات اکولوژیک پشه خاکی ها در شهرستان علی اباد انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی سه روستا با توجه به توزیع جغرافیایی روستاها و تعداد موارد مثبت بیماری در سال های گذشته در شهرستان علی اباد از استان گلستان طی سال های ۸۹-۱۳۸۷ انتخاب شدند. برای صید پشه خاکی از تله های چسبان استفاده شد. در هر روستا سه مکان انتخاب شد و در هر مکان ۱۰ عدد تله در اماکن داخلی و ۱۰ عدد تله در اماکن خارجی نصب و گونه پشه خاکی تعیین شد.
یافته ها: در مجموع ۲۹۹ عدد پشه خاکی (۱۶۰ عدد از اماکن داخلی و ۱۳۹ عدد از اماکن خارجی) تعیین گونه گردید و ۷ گونه از پشه خاکی مشخص شد. ۴ گونه از جنس Phlebotomus و ۳ گونه از جنس Sergentomyia بودند.Ph.papatasi گونه غالب در اماکن داخلی (۵۵ درصد) و S.sintoni گونه غالب در اماکن خارجی (۵۱ درصد) بودند. فعالیت فصلی پشه خاکی در اماکن داخلی و خارجی از اوایل خرداد ماه شروع و در نیمه دوم مهرماه خاتمه یافت. پشه خاکی دارای یک پیک فعالیت در اوایل شهریور ماه بود. از میان گونه های یافت شده S.hodgsoni برای اولین بار از استان گلستان گزارش گردید.
نتیجه گیری: گونه Ph.papatasi در منطقه علی اباد کتول استان گلستان به عنوان گونه غالب شناخته شد.