سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه دریابک – کارشناس علوم و صنایع غذایی
محمد شهیدمدنی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

آبزدایی اسمزی می تواند یک فرایند انفرادی یامرکب با روشهای دیگر خشک کردن مثل منجمد کردن و پختن باشد این روش بهعنوان یک پیش درمان برای خشک کردن به کاررفته که باعث دستیابی به فراورده با کیفیت بالاتر میشود بدون اینکه فاز ماده تغییر کند این فرایند شامل فروبردن ماده غذایی دریک محلول هیپوتونی ساکاریدها و کلرید سدیم و .. است ماده غذایی نسبتا تا چند درجه آبگیری می شود که این بستگی به ماده غذایی و خصوصیاتش دارند. دراین مطالعه از محلول ساکارز با غلظت ۴۰و۵۰و۶۰درصد استفاده شد و عملکرد اسمزی درطول ۴۰و۶۰و۱۲۰ دقیقه و دمای ۲۰و۳۰و۶۰درجه سانتی گراد ارزیابی شد ماده غذایی مورد بررسی شامل سیب پرتقال کیوی و موز بوده است که کیوی از نوع ابوت بوده که از استان مازندران تهیه شده است.