سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحسن امامی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، د
سیدحسین روشنایی –
مرتضی صادقی – استادیاردانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فرایند خشک کردن یکی از قدیمیترین روشهای نگهداری محصولات کشاورزی است که بر حذف رطوبت محصول به وسیله فرایندهای پیچیدهای استوار است که انتقال همزمان جرم و حرارت را در بر دارد. در خشک کنهای هوای داغ ۱ ، انرژی لازم به طور معمولاز سوختهای فسیلی تامین می گردد. هزینه بالا، آلودگیهای زیست محیطی، کاهش منابع سوختهای فسیلی و در دسترس نبودن در محلهای مختلف شهری و روستایی مشکلات استفاده از این منابع انرژی هستند. تکنولوژی دمایی خورشید یک انرژی است که به سرعت به عنوان یک روش صرفه جویی انرژی در فعالیتهای کشاورزی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این راستا خشک کنهایخورشیدی ۲ زیادی طراحی و ساخته شدهاند. آلوئه ورا به خوبی به عنوان یک منبع از مواد ارزشمند در غذاهای فراسودمند، مواد آرایشی بهداشتی و داروها شناخته میشود.