سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اسماعیل نژادسبهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آب، معرفی شیوه هایی از کشت و آبیاری که میزان مصرف آب را کاهش دهد ؛ بسیارارزشمند بوده و کشت مستقیم برنج به روش خشکه کاری یکی از این روش ها است . کشت برنج در ایران و در خوزستان تاریخچه طولانی دارد. استان خوزستان دارای مقام چهارم در سطح کشور در تولید برنج است . روش خشکه کاری به عنوان یکی از شیوه های جایگزین کشت معمولی برنج در استان خوزستان قرار گرفته است . ب رنج بیشترین مصرف آب را در میان محصولات زراعی دارد. کشت برنج به روش خشکه کاری یکی از راه های غلبه بر کم آبی است که براثر خشکسالی سال های اخیر روی داده است . از مزایای استفاده از روش خشکه کاری برنج در شالیزارهای استان، می توان کاهش مصرف انرژی و کاسته شدن از زحمت کشاورز نسبت به روش تهیه خزانه و کاهش ۴۰ درصدی هزینه ها، یکنواختی در سبز شدن مزرعه و رسیدن محصول، امکان استفاده از کمباین برای برداشت و نیز کاشت مستقیم در سطح وسیع و با سرعت بالا و جلوگیری از هدر رفتن کود و افزایش اکسیژن خاک و کاهش ترکیبات سمی خاک و افزایش آزادسازی آمونیوم و کاهش بیماری ها، حشرات و خم نشدن ساقه برنج و کاهش مصرف حشره کش های آلوده کننده آب و خاک و کاهش نیاز به انرژی و اجرای آسان مدیریت مزرعه، استفاده بهتر از نهاده ها به دلیل عمق کشت مناسب و تراکم یکنواخت و کاهش ۵۰ % میزان مصرف بذر در واحد سطح را ذکر نمود.