سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل بیات – کارشناس آبهای سطحی مطالعات پایه منابع آب، شرکت سهامی آب منطقه ای مرکز
مجتبی مرادی – رئیس گروه آبهای سطحی
قادر جوکار – کارشناس تلفیق و بیلان و مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب
مهدی خیراندیش – شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی

چکیده:

بسیاری از زیرساختهای عمرانی کشور به نوعی کاملاً در ارتباط با آب هستند بنابراین تغییرات کمی وکیفی منابع آب بایستی در برنامه‌ریزی کلان کشور مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر خشکسالی و آثار منفی آن بر منابع آب به یکی از دغدغه‌های مهم و جدی مدیریت آب کشور تبدیل شده است. کاهش بارندگی از یک سو، و افزایش روزافزون تقاضا برای کالای بسیار مهم و حیاتی مثل آب از سوی دیگر، سبب افت سطح آب زیرزمینی دشتها، کاهش حجم مخازن آب زیرزمینی و کاهش میزان آبدهی رودخانه‌ها گردیده است. این موضوع لزوم تجدید نظر در سیاست بهره‌برداری از منابع آبهای سطحیو زیرزمینی را موجب شده است. با توجه به اهمیت آب در تمامی بخشهای زیربنایی و مهم و همچنین اهمیت راهبردی وجود آب در اجرای پروژه های مختلف، در این تحقیق خشکسالیهای رخ داده در طی سالهای اخیر در سطح استان مرکزی و تأثیر آن بر منابع آب زیرزمینی و سطحی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان دهنده افزایش مصرف و از طرف دیگر کاهش شدید منابع آب سطحی و زیرزمینی هستند که لزوم مهار آبهای سطحی و نیز مدیریت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب را یاد آور می‌شوند.