سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام میری – دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی
مریم جعفری زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی
هوشنگ قمرنیا – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

چکیده:

خشکسالی یک پدیده طبیعی است که مشکلات عدیده ای را در زمینه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی به بار آورده است که مهم ترین آنها در بخش کشاورزی می باشد.بارندگی یکی از مهم ترین متغیرهایی است که از آن در تعریف خشکسالی استفاده می شود.نمایه های مختلفی بر پایه بارش برای ارزیابی خشکسالی ارائه شده است که می توان به نمایه بارش استاندارد شده(SPI) اشاره کرد.در این مقاله با استفاده از شاخص SPI و دیگر معیارهای مشتق شده از آن از قبیل طولانی ترین دوره خشکسالی،تعداد ماههای مواجه با خشکسالی و بزرگی خشکسالی (DM) ابتدا شرایط خشکسالی در مناطق مورد مطالعه بررسی و سپس بر اساس شاخصSPI تاثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی مورد تحقیق قرار گرفت.دررابطه با تاثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی نوسانات SPI و سطح آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت همچنین ضریب هم بستگی بین دو پارامتر SPI و سطح آب زیرزمینی محاسبه شد.نتایج این بررسی ها نشان داد که ایستگاهها در مناطق مورد مطالعه با خشکسالی مواجه بودند.در رابطه با تاثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی مشخص گردید که خشکسالی های روی داده در افت سطح آب زیرزمینی تاثیر گذاشته اند.علاوه بر این با توجه به توسعه کشاورزی و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی یکی دیگر از عوامل افت سفره های آب زیرزمینی استفاده از این منابع جهت تامین آب برای بخشهای مختلف است.