مقاله خشونت محل کار علیه پرستاران از دیدگاه بیماران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در روان پرستاری از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: خشونت محل کار علیه پرستاران از دیدگاه بیماران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت محل کار
مقاله بیماران
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی نصیب
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی آزاد
جناب آقای / سرکار خانم: محجل اقدم علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده وحید
جناب آقای / سرکار خانم: داداش زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: آوازه مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خشونت محل کار علیه پرستاران پدیده پیچیده ای است و عواملی زیادی در ایجاد آن نقش دارند. با این وجود تاکنون بیشتر دیدگاه پرستاران در رابطه با ابعاد مختلف این پدیده مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی درک بیماران از ماهیت خشونت محل کار علیه پرستاران در مراکز آموزشی – درمانی تبریز انجام شد.
روش : در این مطالعه توصیفی ۳۸۴ بیمار بستری در بخش های داخلی – جراحی مراکز آموزشی – درمانی تبریز در سال ۱۳۹۲ به روش تصادفی ساده برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه تعدیل شده خشونت محل کار در محیط های بهداشتی طراحی شده توسط سازمان جهانی بهداشت جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss v.13 انجام گرفت.
یافته ها: بیماران در طول مدت بستری خود ۲۰۴ مورد خشونت محل کار را به ترتیب در انواع کلامی (۶۶٫۲%)، فرهنگی (۱۹٫۱%)، جنسی (۹٫۸%) و فیزیکی (۴٫۹%) گزارش نمودند. در کل، بیماران و همراهان آن ها بیش ترین گروه ایجاد کننده خشونت محل کار بودند. شایع ترین عامل مرتبط با بروز خشونت محل کار علیه پرستاران برخورد نامناسب پرسنل بیمارستان با بیمار یا همراهان آنان بود. عمده ترین واکنش پرستاران به اعمال خشونت علیه آنان انجام ندادن هیچ کاری بود.
نتیجه گیری: نتایج تایید کننده شیوع بالای خشونت محل کار علیه پرستاران ایرانی است. به نظر می رسد که ترکیبی از ارتقاء مهارت های ارتباطی پرستاران، آموزش بیماران و پی گیری جدی تر موارد اعمال خشونت علیه پرستاران بتواند سبب کاهش موارد خشونت گردد.