مقاله خشونت خانگی: شیوع در زنان باردار و ارتباط آن با پیامدهای مادری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۸۹۴ تا ۹۰۳ منتشر شده است.
نام: خشونت خانگی: شیوع در زنان باردار و ارتباط آن با پیامدهای مادری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت خانگی
مقاله زنان باردار
مقاله پیامدهای مادری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حسن مریم
جناب آقای / سرکار خانم: روحی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: خشونت بر علیه مادر باردار یک بحران در بهداشت عمومی می باشد، زیرا باعث به خطر افتادن سلامت مادر و در نتیجه سلامت جنین و نوزاد آینده او خواهد شد. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع خشونت خانگی علیه زنان باردار و ارتباط آن با پیامدهای مادری وقوع زایمان زودرس، سقط، سزارین، بستری شدن مادر در بیمارستان و خونریزی واژینال در طی بارداری انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی است. در آن 1300 زن باردار ۱۸ تا ۳۹ ساله که به بیمارستان های شهرستان های مهاباد و بناب در سال ۱۳۹۰ جهت سقط یا زایمان مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. روش گردآوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه حضوری با مادر بود.
یافته ها: ۸۶٫۲۵ درصد زنان باردار در طی دوران بارداری مورد خشونت از طرف همسر (۸۰ درصد) و یا بستگان نزدیک از قبیل مادر شوهر (۲۰ درصد) قرار گرفته بودند. این اعمال خشونت ها با وقوع سقط {aOR=3.03 CI=%95 1.5, 75.26 P=0.000}، سزارین{aOR=2.25 CI=%95 1.5, 70.79 P=0.01} و خونریزی واژینال {aOR=2.74 CI=%95 1.1, 4.8 P=0.01} ارتباط معنی داری را نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که با وقوع خشونت خانگی در طی بارداری، خطر وقوع سقط، خونریزی واژینال در طی بارداری و زایمان به روش سزارین افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می نماییم که تمام کارکنان بهداشتی اهتمام همه جانبه و مسئولانه ای در جهت شناسایی، حمایت و معرفی مادران تحت خشونت به مراکز ذیصلاح را داشته باشند.