سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فریدون رمضانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند

چکیده:

با توجه به آثار و عواقب سوء ناشی از خشونت های اعمال شده در خانواده ها نسبت به زنان دراین مقاله به بررسی پدیده خشونتهای خانوادگی در زنان متقاضی طلاق پرداخته شده است با استفاده از روش توصیفی پس رویدادی تعداد ۶۰ زن متقاضی طلاق شهر بیرجند در سال ۸۹ به عنوان نمونه پژوهش به پرسشنامه محقق ساخته در زمینه خشونت خانوادگی پاسخ دادند نتایج نشان داد از بین زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه بدلیل خشونت خانوادگی از نظر سن زمان ازدواج ۳۸/۳۳% در سن زیر ۲۰ سال ۳۵% در سن ۲۰ تا ۲۵ سال و ۲۶/۶۷ درصد در سنین بالاتر از ۲۶ سال ازدواج کرده اند بنابراین بنظر می رسد که ازدواج در سنین پایین تر خود عاملی در بروز اختلافات و درنتیجه خشونت های خانوادگی و مراجعه به دادگاه برای درخواست طلاق می باشد.