سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا غلامی – عضو هیئت علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سما
سیدرضا غفاری – کارشناس ارشد عمران گرایش ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرترک

چکیده:

عملکرد هر ساختمان در برابر زلزله تابع انتظاری است که طراح از آن ساختمان دارد . این تصور که اگر ساختمان براساس ضوابط آیین نامه های موجود طراحی می شود ، در زمان زلزله هیچگونه آسیبی نخواهد دید ، صحیح نمی باشد . برای هر ساختمان با توجه به اهمیت آن و انتظاری که به لحاظ سطح عملکرد از آن داریم ، در آیین نامه ها میزان خسارت قابل قبولی پیش بینی شده که نوع این خسارات در سطوح مختلف عملکرد در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد . با مقایسه خسارت های پیش بینی شده در سطوح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه و ایمنی جانی می بینیم که میزان این خسارت ها در سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه بسیار محدودتر است ، همچنین میزان خسارت مورد انتظار در یک ساختمان با اهمیت متوسط با میزان خسارت مورد انتظار در یک ساختمان با اهمیت خیلی زیاد تحت اثرزلزله طرح بسیار متفاوت میباشد