سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسین فروغی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – تهران بلوار آهنگ
کرامت ملک زاده – دانشگاه مالک اشتر – تهران
سیدمحمدرضا خلیلی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران میدان ونک

چکیده:

سازههای ساندویچی کامپوزیتی به خسارت با سرعت پایین حساس هستند.در این مقاله خسارت ناشی از ضربه باسرعت پایین روی صفحات ساندویچی بصورت تحلیلی- عددی بدست می آید. آسیب ایجاد شده روی پاسخ ورق تحت بارگذاری ضربه ای بصورت استاتیکی بررسی خواهد شد. اثرات پارامترهای مختلف برای خسارت ناشی از ضربه باسرعت پایین روی صفحات ساندویچی بصورت تحلیلی- عددی بدست می آید. از جمله اهداف دیگر،توسعه یک فرمول بندی جدید ارتقاء یافته بوسیله تئوری کلاسیک توسعه یافته در رابطه با یافتن نیروی برخورد می باشد . پنلهای کامپوزیتی ساندویچی دارای پوسته با محور اصلی عمودی بوده و قرینه هستند. در این تحقیق راهحلهای تحلیلی برای پاسخ تغییرشکل محلی پن لها ارائه م یشوند . پیش بینیهای تحلیلی نیروی برخورد بخوبی باروش دیگری ومقادیر تجربی مقایسه میشوند