سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول احمدی فر –

چکیده:

خسارت معنوی عبارت است از ایراد ضرر به حیثیت، شهرت، عواطف روحی، علایق و سایر جنبه های شخصیت که جنبه مادی ندارندتخریب محیط زیست و منابع طبیعی در کنار ایراد خسارت مادی، ممکن است موجد خسارت معنوی برای افراد جامعه و سازمان های متولیباشد. این سازمان ها به واسطه شخصیت حقوقی که دارند ذیحق در مطالبه جبران این خسارت معنوی می باشند. شرط اصلی مسئولیت در اینصورت ورود خسارت معنوی است. افراد جامعه و سازمانهای منابع طبیعی و محیط زیست زیان دیدگان این خسارت می باشند. ارکان این مسئولیت عبارت است از : وجود ضرر، فعل زیان بار و رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده