سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ناظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه تبریز
حسین غفارزاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

رکوردهای ثبت شده در نواحی نزدیک گسل نشان دهنده حرکت شدید زمین می باشد و همچنین مشاهدات و بررسی های انجام شده در زلزله های اخیر نشان دهنده اهمیت مولفه قائم زمین لرزه در خسارات و خرابی های ایجاد شده می باشد با بررسی های انجام شده مشخص شده است در فواصل نزدیک گسل تاثیر مولفه قائم زلزله به مراتب بیشتر از مولفه های افقی می باشد در بعضی از ایین نامه ها اثر مولفه قائم به طور غیرمستقیم یا موضعی وارد شده است این درحالی است که اگر تحریک مولفه قائم زلزله بیش تر از حد معمول باشد روش معمول موجوددر این آیین نامه ها تخمین پایین دستی از نیروی زلزله به دست می دهد نگاشتهای ثبت شده در ایران نشان دهنده این موضوع است که بسیاری از زلزله های ایران زلزله های حوزه نزدیک است در زلزله ۱۳۸۲ بم تعداد بسیارزیادی از ساختمان ها تخریب و تلفات جانی بسیاری ایجاد شد این زلزله از زلزله های حوزه نزدیک به شمار می آمد.