سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید بلوردی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله, دانشگاه صنعت آب و برق
پریسا محمودپور – دانشجوی کارشناسی عمران, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده:

رسوبات ماسه ای در بعضی موارد در طول زلزله تبدیل به وضعیتی شبیه مایع می شوند. این پدیده روانگرایی نامیده شده که باعث ایجاد مشکلاتی در نواحی ماسه ای اشباع می شود افزایش فشار آب منفذی در شرایط زهکشی نشده نشانه اصلی تمام پدیده های روانگرایی میباشدبطوری که خاکهای غیر چسبنده تمایل به متراکم شدن در اثر بار استاتیکی یا سیکلی را پیدا می کنند. مثالهای عمده خساراتوارده ناشی ازروانگرایی وابسته به شرایط تعادل نیروهای وارده به سازه می باشد . خاک زیر سازه باید قادر به حفظ پایداری سازه و مقاومت در مقابل نیروهای خارجی، وزن سازه و نیروی اینرسی باشد .ازجمله خسارتهای وارده نشست و انحراف (کج شدگی) سازه ها درنتیجه کاهش ظرفیتباربری پی ها، تغییر شکل های ابنیه خاکی دراثرکاهش پایداری شیب، نشست سازه های ساحلی ناشی از افزایش فشار محرک خاک و ازاینقبیل می باشد .