سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناصر ساروی – دکترای حرفه ای- دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
فرزان کمالی نیا – داروساز – مدیر دارویی سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

چکیده:

در راستای تحقق اهداف سازمانی که همانا کاهش هزینه ها در کنار بهبود کیفیت ارائه خدمت می باشد داروی NILOTINIB CAP 200MGبا نام تجاریTASIGNAبرای اجرای پروژه خرید راهبردی انتخاب گردید و با رعایت ملاحظات علمی ، قانونی ، نظارتی به بیماران نیازمند ارائه گردید.روش مطالعه: مطالعه میدانی ، تجربیات سازمانی ، استفاده از مراجع معتبر دارویی و گزارشات سیستمیکیافته ها و روش کار: پس از توافق بر سر قیمت بین سازمان و شرکت وارد کننده دارو، داروی مذکور بعد از تأیید نسخه در ادارات سازمان در داروخانه ۹۲ فروردین به صورت رایگان در اختیار بیمه شدگان ساخد قرار گرفت و ارائه دارو توسط سایر مراکز به بیمهشدگان منع گردید. با اخذ گزارش از شعب سازمان مشخص شد که تعداد ۹۲۲۲ عدد از این دارو در بازه زمانی ۳ ماهه سال ۱۳۲در اختیار بیمه شدگان مبتلا بهCMLسازمان قرار گرفته است.روش ارائه تخفیف به سازمان روشFOC می باشد که با تصحیحات و بومی سازی آن برای سازمان اجرا گردید