سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مراد نصری – کارشناس ارشد اخلاق اسلامی، سرپرست رسیدگی به اسناد پزشکی بیمه سلامت

چکیده:

سلامت از نعمتهای خداوند است که طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت ابعاد جسمانی، روحانی، اجتماعی ومعنوی زندگی انسان را در برمی گیرد سازمان بیمه سلامت ایران بر اساس قانون متولی خرید راهبردی خدماتسلامت برای تمام مردم ایران است که در این مقاله که از نوع مطالعات کتابخانه ای است به بررسی لوازم مورد نیاز در خرید راهبری بیمه سلامت اشاره می شود. خرید راهبردی ابزار مهمی برای رسیدن به هدف علم اقتصاد سلامتاست که با پاسخ دادن به سؤالات زیر مفهوم آن روشن می شود: الف( می خواهیم چه چیزی را بخریم؟ ب( برای چه کسی بخریم؟ ج( از چه کسی بخریم؟ د( کالایی را که می خواهیم بخریم از چه کیفیتی برخوردار باشد؟ و( از کجا)بعد مکانی(باید بخریم؟ ه(با چه قیمتی بخریم؟ ر( چقدر بخریم؟ ز( چگونه باید بهای کالا یا خدمت را بپردازیم؟ با خرید راهبردی خدمات بیمه پایه سلامت، منابع محدود بخش سلامت برای تأمین سلامت جامعه ایرانی بکار گرفته می شوند تا با حداقل منابع، حداکثر بهره وری در نظام سلامت کشور را تحقق ببخشد و عدالت در توزیعخدمات سلامت امکانپذیر شود، منابع هدفمند شوند و کیفیت خدمات سلامت افزایش یابد، شیوه های پرداخت خدمات سلامت اصلاح گردد و روش موجود اسراف در مصرف خدمات سلامت بویژه در بخش دارو و خدمات پاراکلینیک تصحیح شده و پرداخت از جیبoop( مردم کاهش یابد، سطح بندی خدمات سلامت برای ارتقاء شاخصهای سلامت را به دنبال دارد و هزینه- منفعت و هزینه -اثربخشی در نظام سلامت را تأمین خواهد کرد و در اصلاح فرهنگ سلامت جامعه تأثیرگذار خواهد بود.