سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهین دخت فرخ نیا – استادیار دانشگاه شهید باهنر ک رمان

چکیده:

خردگرایی یکی از مهمترین عناصر فرهنگی هویت ایرانی محسوب می شود که نشانه های آن را در نوشتارهای گوناگون ادبی به ویژه در اندرزنامه ها و آثار تعلیمی می توان یافت. ر این جستار بازتاب خردگرایی و خردورزی به عنوان یکی از محوری ترین شالوده های فرهنگ ایرانی- اسلامی در کتاب قابوسنامه که از مشهورترین اندرزنامه های فارسی به شمار می رود، بررسی می شود و عناصر مربوط به آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.