سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

چکیده:

خرافات و بدعتهای عرب جاهلی گونه های بسیاری داشته و ازظاهرآیات قران و منابع دیگر بدست می آید که خرافات درمیان آنها نفوذبسیاری داشته است دراغاز لازم است تعریفی از این اصطلاحات داشته باشیم درواقع خرافات به آداب و سنن خاصی گفته می شود که عرب جاهلی بدون دلیل دینی یا عقلی بدان باور داشته و سخت به آنها پایبند بودند و منظور ازبدعتها کارهایی است که به عنوان حکم الهی فرمان خدای خدایان انجام میدادند درحالیکه خدا به آن فرمان نداده بود و آنها برهانی برآن نداشتند خرافاتی که مردم حجاز بدان گرفتار شده بودند اندیشه آنان را اسیراوهام و پندارهای باطل کرده وتعهداتی که ازناحیه بدعتها برای خود ساخته بودند همچون بارسنگینی بردوش آنان بود گویا خودرا با زنجیرهایی بسته و زندانی آنها شده بودند دراین نوشتار سعی شده ازمسائل اصلی و فرعی زیربحث گردد جایگاه خرافات و اوهام و بدعتها نزد عربهای جاهلی نمودهای خرافه ها درزندگیآنان علل و عوامل خرافه پرستی آنان و موضع قران کریم دربرابر این اعتقادات عرب جاهلی .