مقاله خدمات مرجع مجازی سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: ارزیابی کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۱۳۰ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: خدمات مرجع مجازی سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: ارزیابی کیفی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات مرجع مجازی
مقاله سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مقاله ارزیابی کیفی
مقاله خدمات مرجع دیجیتالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگی اشرف السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفی خدمات مرجع مجازی کتابخانه ملی ایران است. مولفه های جمعیت شناختی، رفتار اطلاع یابی و رضایت کاربران از خدمات مرجع مجازی، بررسی شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول به تحلیل محتوای وب فرم های [۱] مرجع مجازی پرداخته و مرحله دوم به روش پیمایشی میزان رضایت کاربران را از طریق پرسشنامه الکترونیکی مورد بررسی قرار داده است. جامعه پژوهش حاضر ۱۸۲۵ وب فرم دریافت شده طی یک سال است که از میان آنها مطابق جدول مورگان ۳۱۷ وب فرم به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند ۶ تایی انتخاب شده است.
یافته ها: بیشتر جامعه استفاده کننده از این خدمات را زنان (۵۲٫۰۵ درصد) تشکیل می دهند. اکثر کاربران دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و پرسش های پژوهشی (۴۲٫۱۴ درصد) بیشترین نوع پرسش های مطرح شده را تشکیل داده است. میزان رضایت کاربران از پاسخ ارائه شده در حد زیاد بود و نزدیک به ۷۰ درصد آنان بیش از یک بار از این خدمات استفاده کرده اند. مهمترین عامل موثر بررضایت مندی، جامعیت پاسخ با میانگین امتیاز ۳٫۵۸ است. دریافت خدمات از طریق پست الکترونیکی (۵۰٫۲۰ درصد) و گفت وگوی پیوسته (۳۸٫۳۴ درصد)، روش های مورد انتظار کاربران برای دریافت خدمات مرجع مجازی است. بیش از ۹۰ درصد کاربران، ضرورت ارائه این خدمات در کتابخانه ملی را در حد بسیار زیاد و زیاد ارزیابی کرده اند.
نتیجه گیری: عامل موثر بر رضایت مندی کاربران حجم اطلاعات ارائه شده وسرعت پاسخ گویی است. از این رو برای افزایش کیفیت این خدمات، راه اندازی خدمات مرجع مجازی مشارکتی در سطح ملی بر پایه پست الکترونیکی و گفت وگوی پیوسته پیشنهاد شده است.