سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن مدنی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ایران از دیرباز مهد فن تونلسازی بوده که شاهد آن احداث قنات های بسیار بلند در نقاط مختلف کشور است علیرغم این چنین پیشینه قویدر شرایط فعلی خدمات فنی تونلسازی به نحو مطلوبی انجام نمیگیرد دراین مقاله هدف آن است که با بررسی توانایی و مهارت گذشتگان به خود آییم و با استفاده ازدانش متخصصین خدمات فنی تونلسازی با به نحو مطلوبترین ارائه دهیم.