مقاله خدمات اشاعه اطلاعات گزیده در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ایران: مقایسه با هدف ارائه الگوی مناسب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۹۸ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: خدمات اشاعه اطلاعات گزیده در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ایران: مقایسه با هدف ارائه الگوی مناسب
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه ها
مقاله مراکز اطلاع رسانی
مقاله کتابخانه ها
مقاله خدمات آگاهی رسانی جاری
مقاله خدمات اشاعه اطلاعات گزیده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زبردست مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهیان حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: شیوه های ارائه خدمات اشاعه اطلاعات گزیده در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی مقایسه و الگویی مناسب برای انجام آن توصیه شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: ابتدا از طریق مطالعه ادبیات رشته فرآیند ارائه خدمات اشاعه اطلاعات گزیده مشخص و معیارهای آن استخراج شد، سپس پرسشنامه ای متشکل از معیارهای به دست آمده تهیه و اطلاعات مربوط به شیوه ارائه این خدمات در ۱۶ کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس انجام شد.
یافته ها: اطلاع رسانی در ۱۳ مرکز به صورت نیمه الکترونیکی، در ۲ مرکز تمام الکترونیکی و در ۱ مرکز کاملا سنتی اجرا می شود. در تمام مراکز به طور میانگین ۲۰٫۸ درصد فرآیند به صورت سنتی و ۴۹% به شیوه الکترونیکی اجرا می شود.
نتیجه گیری: نیروی انسانی متخصص به کمک ابزارهای الکترونیکی خدمات را به کاربران ارائه می دهد. به دلیل نظارت نیروی انسانی متخصص، به نظر می رسد بهترین شیوه ارائه این خدمات همین شیوه است.