سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی نژادشکوهی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا شریفی عنبران – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سازمان ها و نهادهای بزرگ و یا دولتی امروزی، به تدریج درحال پراکنده شدن و توزیع شدگی بیشتر هستند و مزایای ارایه خدمات به صورت غیرمتمرکز، به مراتب بیش از تجمع زیرساخت ها در مکان هایی محدود است؛ به علاوه اکثریت قریبب هاتفاق این مجموعه ها، بخشی از خدمات خود را ازخریق پرسنل خارج از سازمان خود ارایه می دهند. پرسنل نیز به تناسب، داده ها و اطلاعاتی را فراهم و به سازمان متبوع خود منتقل می کنند.ویژگی های فوق درتناسب تام و تمام با خصوصیات شبک های تلفن همراه امروزی است و بر این اساس، سازمان های یادشده، قادر خواهند بود مخابق با نیازهای خاص خود از مزایا و مواهب خدمات ارزش افزوده سفارشی تلفن همراهبهره مند گردند. در این مقاله، ضمن ورود به مبحث فوق، به مقایسه بسترهای مختلف ارایه خدمات ارزش افزوده سفارشی تلفن همراه ومزایای هریک پرداخته شده است. جهت ارایه شاهد نیز، به بیان گزارش تجربیات چندین پروژه سفارشی انجام شده و یا در حال انجام برای چند سازمان دولتی و اجتماعی و ه مچنین موانع و چالش های پی شرو پرداخته شده است؛ تلاش هایی نیز در ارایه راهکار به عمل آمده است