سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید گیتی‌پور – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
ادریس مددیان –
سیاوش صدیقیان –
امیراسد کوشکی –

چکیده:

با پیشرفت صنعت و بهبود کیفیت زندگی همواره جهان شاهد افزایش روزافزون خطرات زیست محیطی و آثار زیان بار آن بر زندگی انسان‌ها بوده است. در این پژوهش به تشریح روش روش خاکشویی درمحل جهت پاکسازی خاک‌های آلوده به آرسنیک پرداخته شده و تاثیر پارامتر های دما و pH محیط واکنش مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مطلوب ترین حالت از ترکیب این دو پارامتر ارائه گردید. طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که بهترین محیط جهت حذف آلاینده محیط قلیایی می باشد. به عبارتی بازدهی حذف با افزایش میزان pH , افزایش یافت. تاثیر دما بر روند پاکسازی آلاینده نیز مشابه pH بود یعنی افزایش دما باعث بالا رفتن میزان بازدهی شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در درجه حرارت ۲۵ درجه سانتی گراد، میانگین بازدهی حذف آرسنیک در محیط‌های بازی، خنثی و اسیدی بترتیب برابر با ۷۳%، ۶۳% و ۵۵% می‌باشند. در شرایط مشابه، این مقادیر در درجه حرارت ۵۰ درجه سانتی گراد برابر با ۷۸%، ۷۲% و ۶۷% می‌باشند. این نتایج بیانگر آن است که در درجه حرارت بیشتر (۵۰ درجه سانتی‌گراد)، بازدهی حذف آلاینده بیشتر می‌باشد. لازم به ذکر است که در این تحقیق از متانول بعنوان سورفکتانت و در غلظت ۸ درصد جهت شستشوی نمونه‌های خاکی آلوده استفاده گردید. در نهایت نیز با توجه به اینکه این آزمایشات در سه بازه ۲ ساعته و بصورت متوالی انجام شدند، مشخص گردید که پس از ۴ ساعت، بیشترین میزان حذف حاصل گردیده است.