سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مردانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

درمعماری بومی فلات ایران عوامل تاثیر گذار برمعماری دارای طیفهای گستردها ی است ساخت بنا و برپایی سکونتگاه ها درمناطق گرم و خشک ایران علاوه براینکه بوسیله مصالح محلی و بوم آور گل و خشک و سنگ و …. بوده است گاهی نیز با تغییرشکل فرم فیزیکی منطقه و زمین انتخاب شده برای سکونت همراه بوده است زمین خاک موجود درمحل با تمامی نقاط ضعف و قدرت خود قابل دسترس ترین امکان و ماده موجود برای ایجاد بناها و فضاهای مورد نظر بودها ست درواقع معماربومی درمناطق کویری که دسترسی راحت به مصالح ساختمانی دیگری بجز خاک موجود درمحل را ندداشته برای احداث مسکن و یا دیگر فضاهای معماری مورد نیاز به شیوه هایی هوشمندانه و متفاوت ازا مکانات موجود استفاده کرده است این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به گوشه هایی از معماری وابسته به خاک و زمین که امروزه به دست فراموشی سپرده شده است پرداخته و به روشها و تکنیکهایی که معماری فلات مرکزی ایران به عنوان یکی از غنی ترین معماری های همساز با اقلیم درمعماری کهن ایران اشاراتی دارد.