سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه گنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی آموزش بزرگسالان

چکیده:

از دیدگاه قرآن اصولاً خلقت موجودات و از جمله انسان ها به صورت زوج است که به حسب فطرت در پی یافتن مکمل ونیمه دیگر خود می باشند تا به آرامش، کمال و مودتی که خداوند وعده داده است برسند و خاصه در وجود انسان زمینه ای ازمودت و رحمت وجود دارد که تجلی گاه آن فقط محیط خانواده است.درحقیقت خانواده تنها محیطی برای ارضای نیاز ها و توالد و تناسل نیست بلکه نهادی است که اهداف والاتر و بالاتری را دربرنامه جامع خود دارد.نهاد خانواده و عوامل مؤثر در تربیت و استحکام آن از مباحثی است که در آموزههای دینی مورد توجه جدی قرار گرفته است.در متون دینی توصیه های اخلاقی واعتقادی و عبادی زیادی وجود دارد که التزام به آنها باعث تقویت و تربیت و استحکامخانواده می شود. در این نوشتار مقاله تلاش شده است تا عوامل مؤثر در تربیت و استحکام آن مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد و هدف این پژوهش نیز دستیابی به این آموزه ها می باشد. از اینرو، در آغاز نگاهی گذرا به جایگاه عبادت و اعتقادات درخانواده شده و پس از آن ضمن برشمردن نمودهای اعتقادات و اعمال عبادی به تبیین نقش هر کدام پرداخته شده. روشتحقیق براساس، اسنادی بوده وبا مراجعه به متون اصلی آموزه های اسلام به تبیین مسئله پرداخته شده. و هدف از اینتحقیق التزام عملی به اعتقادات و عبادات (تربیت اخلاقی) در خانواده وجود داشته باشد، در آن خانواده آرامش روانی، نورانیتدرونی و مسایل اخلاقی موج می زند.