سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سروین الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران-کارشناس معماری دانش

چکیده:

معماری و اقلیم پیوند تنگاتنگ و تاثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند. به منظور تأمین آسایش و آرامش انسان، ابنیه نه تنها باید با ساکنان خود، بلکه باید با موقعیت و بستر اقلیمی و جغرافیایی خود، ارتباط تنگاتنگ داشته باشد، لذا توجه به اقلیم و بوم در طراحی نقش مهمی را ایفا می کند، به نحویکه طراحی و ساخت و ساز بدون شناخت پس زمینه ها و شرایط تاثیرگذار اقلیمی و طبیعی امکان پذیر نبوده و پروژه را با شکست مواجه می نماید. لذا لزوم شناخت و ارائه راه حل هایی در راستای ارتقای معماری پایدار با رویکرد معماری بومی و همساز با طبیعت در اقلیم گرم و خشک مناطق کویری و بیابانی امری ضروری به نظر می رسد. در این مقاله ابتدا به بررسی اقلیم گرم و خشک و عوامل تاثیر گذار بر آن پرداخته می شود. در ادامه با در نظرگرفتن فاکتورهای اقلیمی در روند طراحی معماری، خانه های سنتی بافت یزد به عنوان یکی از عناصر شاخص و موفق طراحی معماری در حوزه گرمو خشک ایران که لقب " خانه چهارفصل" را گرفته اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیردو اصول و ضوابط معماری بومی سنتی حاکم بر این اقلیم بهشیوه اکتشافی در پژوهش در زمینه خانه چهارفصل استخراج می گردد. نوآوری این پژوهش درشناسایی و تبیین اصول و عناصر و کیفیت های فیزیکی معماری ، در راستای ارتقای معماری مناطق بیابانی ، با رویکردمعماری پایدار ملهم از خانه چهارفصل سنتی ایرانی می باشد.