سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدناصر امینی – دانشجوی مهندسی عمران
مریم سعادتی نژاد – دانشجوی مهندسی عمران

چکیده:

خانه های با سرانه خالص مصرف صفر NZEB با دوهدف کاهش درمصرف سوختهای فسیلی و کاهش تولید آلاینده هایی ناشی از سوختن سوختهای فسیلی به منظور جلوگیری از آلوده کردن محیط زیست درسطح بین المللی مورد بررسی و پژوهش قرارگرفته است دراین مقاله دو هدف اصلی استفاده از NZEB مدنظر قرارگرفته که با توجه به اعدادو ارقام مربوط به مصرف بی رویه سوختهای فسیلی درایران که شش برابر متوسط جهانی می باشد و از طرفی مصرف سوختهای فسیلی در دهه های ۸۰و۹۰ میلادی درایران رشد ۲۸/۵ درصدی داشته است که این رشد درحالی اتفاق افتاده است که دراروپای غربی ۲۰۵ درصد کاهش مصرف سوختهای فسیلی اتفاق افتاده است دراین مقاله پیش روی ابتدا به معرفی مفهوم خانه با سرانه خالص مصرف صفر و روش ارایه ی یک طرح بهینه پرداخته می شود درادامه به معرفی و توصیف انرژی خورشیدی و زمین گرمایی با تمرکز براستفاده درسیستم گرمایشی ساختمان پرداخته شده است.