سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه صداقت – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
فرنوش نکویی شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

گذشتگان ما درهرخطه ای ازاین سرزمین برای رسیدن به آسایش درهراقلیمی تلاشهای بسیارشاخصی انجام داده اند استفاده هرچه بیشتر از انرژی طبیعی و مدیریت آن انرژی اهمیت بسیاری برای آنها داشته است معماری قدیمی بوشهر شهری که درکرانههای خلیج فارس جای گرفته دارای یکی از معماریهای ارزشمند ایران است که کاملا منطبق با اقلیم و نوع آب و هوای آن منطقه واقع شده و هویت و شناسنامه ای جداگانه دارد با دانستن و برشمردن جزئیات معماری این خطه می توان به الگوی مناسب برای اکنون ما دست یافت هرچند قصدتکرار آنهانیست اما میتوان از آن مفاهیم درکالبدی جدید استفاده کرد دراین تحقیق معرفی و شناخت این جزئیات و ویژگیها به منظور بکارگیری کاربردی صورت میگیرد دراین راه تحلیل بافت مسکونی شهر بوشهر و جزئیات مهم تک بناها به عنوان نمونه موردی های ارزشمند کمک گرفته شدها ست.