مقاله خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات موجود در عصاره کلروفرمی قسمت های هوایی گیاه Ferula hirtella که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گیاهان دارویی از صفحه ۱۲۶ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات موجود در عصاره کلروفرمی قسمت های هوایی گیاه Ferula hirtella
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Ferula hirtella
مقاله آمبلیپرنین
مقاله استیگماسترول
مقاله چتریان
مقاله فارنسیفرول C
مقاله کومارین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: روستایی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:جنس کما (Ferula) از جمله جنس های پرجمعیت خانواده چتریان است که بیش از ۱۳۰ گونه در جهان دارد و از این بین، ۳۰ گونه در ایران یافت می شود. گیاهان متعلق به این جنس دارای خواص دارویی بوده و در طب سنتی مورد استفاده قرار می گرفت.
هدف: این پژوهش به منظور خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات موجود در عصاره کلروفرمی قسمت های هوایی گیاهFerula hirtella  انجام گرفت.
روش بررسی: در این تحقیق گونه F.hirtella از رویشگاه طبیعی خود واقع در آباده فارس جمع آوری شد. عصاره کلروفرمی قسمت های هوایی این گیاه استخراج شد و سپس خالص سازی با ستون کروماتوگرافی انجام گرفت.
نتایج: با انجام کروماتوگرافی ستونی برای اولین بار از عصاره کلروفرمی F.hirtella دو کومارین به نام فارنسیفرول C (Farneciferol C) و آملی پرنین (Umbelliprenin) و یک استروئید به نام –b استیگماسترول (b-stigmasterol) جداسازی شد و شناسایی آنها با استفاده از داده های طیفی ۱HNMR و ۱۳CNMR نجام گرفت.
نتیجه گیری: عمده ترکیبات عصاره کلروفرمی قسمت های هوایی گیاه F.hirtella از دسته کومارین ها می باشند و –b استیگماسترول برای اولین بار در عصاره کلروفرمی این گونه به دست آمد.