سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا محمدی تاجانی – کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
برات قبادیان – دانشیار، گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ت
احمد عباس زاده – دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت م
رامین محمدعلی تهرانی – هیأت علمی گروه شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

یکی از مشکلات تجاری سازی تولید و مصرف سوخت بیودیزل، هزینه نهایی تولید آن می باشد . از راهکارهای کاهش قیمت نهایی سوخت بیودیزل می توان به استفاده از خوراک اولیه ارزان تر و همچنین سود حاصل ازفروش گلیسیرین به عنوان محصول جانبی فرآیند تولید بیودیزل اش اره نمود . خلوص گلیسیرین خام تولید شده پس از فرآیند ترانس استریفیکاسیون بسیار پائین می باشد که به منظور استفاده باید خلوص آن بالا برده شود .از این رو، در این تحقیق به منظور بررسی فرآیند خالص سازی گلیسرین خام، روش های اسیدزنی با استفاده از ۲ نوع اسید سولفور یک و فسفریک، فرآیند تقطیر در خلاء، استفاده از مواد جاذب (کربن اکتیو و مولکولارسیو ) واستفاده از خاک رنگ بر (تونسیل و دیاتومیت ) مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به نتایج گازکروماتوگرافی بالاترین خلوص گلیسیرین در شرایط استفاده از اسید سولفوریک در مرحله اسی د زنی و تقطیر نمونه در شرایط خلاء برابر با ۹۷ درصد حاصل گردید