مقاله خاقانی در برزخ «خود» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان (ادبستان) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: خاقانی در برزخ «خود»
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاقانی
مقاله تناقض گویی
مقاله خودکم بینی
مقاله «خود»

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی کوهبنانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفیان صغرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاقانی شاعر بلندآوازه و دیرآشنای ادب فارسی است. تناقض گویی های شعر او از گذشته مورد توجه پژوهشگران بوده است و هر یک از آنان به نوعی مفاهیم متناقض و چرایی آن را در شعر او طرح و بررسی کرده اند. این نوشته ابتدا نظرات پژوهشگران و مفاهیم متناقض شعر خاقانی را مبتنی بر نقد اخلاقی بررسی و دلایل آنان را نقد کرده است، سپس دلایل تناقض گویی های شاعر را با توجه به شعر و روزگار او توضیح داده است. به نظر می رسد که «خود»، مفاخره، خودکم بینی و فضای روزگار شاعر از دلایل عمده تناقض گویی های شاعر باشد.