سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین ساعدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه برق و الکترونیک، ، بوشهر،
رامین یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان، گروه فیزیک، مسجد سلیمان،
فرید جمالی شینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه فیزیک، اهواز
محسن چراغی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه برق و الکترونیک، ، بوشهر،

چکیده:

قطبیت یونها در کریستال برخی مواد مانندZnOکه دارای ساختارwurtzite تقارن غیرمرکزی می باشد، عامل ایجاد یک انرژی پتانسیل پیزوالکتریکی در کریستال با اعمال فشار می شود. وابستگی همزمان این پتانسیل به ویژگیهای خواص پیزوالکتریکی و نیمههادی ها باعث می شود که انرژی ایجادشده در کریستال، تاثیر زیادی بر روی انتقال حامل در محل اتصال داشته باشد. پیزوترونیک به افزاره هایی می پردازد که با بکارگیریانرژی پتانسیل پیزوالکتریک)پیزوپتانسیل( به عنوان ولتاژ گیت برای کنترل یا تنظیم انتقال حامل بار در محل اتصال یا پیوند ساخته می شوند. در این مقاله به بررسی اثرپیزوترونیک، افزاره های مرتبط با آن و کاربردهای بالقوه آن در ساخت سنسورها، ترانزیستورها، حافظه ها و مدارات منطقی می پردازیم