سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه عزیزی ایشکوه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی و عضو باشگا
صدیقه ربیعی جیلدانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی و عضو باشگا
نرگس هادیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی و عضو باشگا
روحان رخشایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- عضو هیات علمی و عضو باشگاه پژوهشگران جوا

چکیده:

در دهه های اخیر روش های حذف آلاینده های آب و پساب صنعتی به وسیله جاذب های بیولوژیکی به علت اقتصادی تر و مطلوب تر بودن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله پیش رو به یکی از این روش ها یعنی حذف رنگ اسید رد ۸۸ به عنوان آلاینده به کمک پودر خشک پوست پرتقال در محلول های آبی پرداخته شده است. در این تحقیق محلول هایی از رنگ با غلظت اولیه ppm 200 و ۱۰۰ و ۵۰ و ۱۰ ساخته شد و هر یک با مقدار معین پودر خشک پوست پرتقال یعنی با دوز gr/lit2 به مدت ۱۵ و ۳۰ و ۶۰ و ۱۲۰ و ۲۴۰ دقیقه در شرایط دمای محیط و ۷=pH تماس داده شد و علاوه بر این بررسی کلی اثر pH و دوز (مقدار جاذب) نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن موثر بودن pH اسیدی روی حذف رنگ به وسیله جاذب و همچنین نتیجه مورد انتظار افزایش راندمان حذف در مقابل افزایش جاذب بوده است.