سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بتول تقی پور – بخش علوم زمین، دانشکده علوم دانشگاه شیراز
صفیه اسکندری – بخش علوم زمین، دانشکده علوم دانشگاه شیراز

چکیده:

کانسار سرب و روی کوه سورمه در ۵۰ کیلومتری جنوب فیروزآباد و در زون زاگرس چین خورده واقع شده است. سنگهای کربناتی دالان زیرین به سن پرمین فوقانی، سنگ میزبان کانسار می باشند. براساس بررسی های سنگ شناختی ۴ نوع دولومیت شامل دولومیتهای دولومیکرایت، دولومیکرواسپارایت، دولواسپارایت و دولومیت زین اسبی در کانسار سورمه مشاهده شد. توالی کانی شناختی چندین مرحله کانه زایی را در این کانسار نشان می دهد. مقادیر ایزوتوپ های اکسیژن و کربن دولومت های سفید کوه سورمه به ترتیب برابر با ۱۱/۲۹- تا ۱۸/۳۲- برای δ ۱۸OPDB و ۶/۰۸- تا ۸/۳۱- برای δ۱۳CPDB است، درحالیکه دولومیت سیاه گنبد نمکی جهانی کاهش بیشتری دارد و برابر با ۳۴/۷۴- برای δ ۱۸OPDB و ۹/۹- برای δ۱۳CPDB می باشد. کانه زایی در دولومیتهای کوه سورمه تابع دو سیال با خاستگاه مختلف است. سیال اصلی مربوط به شوراب های عمیق تر یا از منابع حوضه ای مربوط به سنگهای نمکی پرکامبرین که از طریق گسل ها، در حین نفوذ گنبد نمکی صعود کرده اند است و دومین سیال مربوط به آبهای جوی است. شورابه های حوضه ای به عنوان مهمترین منبع منیزیم برای دولومیتی شدن پیشنهاد شده است.