سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیامک باقریان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران
عباس عسگری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
حمید ثمری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
ایمان حقیقت – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

ناحیه ذخایر فلزات پایه در جنوب اراک در بخش میانی زون کانی سازی سرب – روی، ملایر – اصفهان قرار دارد. این ناحیه خود بخشی از زون پرتکاپوی سنندج – سیرجان قرار دارد بنابراین از حوادث تکتونیکی پیچیده ای برخوردار است. ناحیهدر اشغال واحد های اسلیتی – و ماسه سنگی دگرگونی ژوراسیک و توالی های کربناته – شیل – مارن کرتاسه می باشد. بدلیل تأثیر فازهای کوهزایی لارامید تودههای نفوذی گرانیتوئیدی متعددی در این طبقات ژوراسیک ترزیق شده است. مهمترین کانی زائی فلزی این ناحیه شامل نهشته های سرب _ روی با میزبان ماسه سنگی در افق ماسه سنگی ژوراسیک و با میزبان کربناته در توالی کربناته کرتاسه میباشد. هرچند از دیر باز این ذخایر در جهان مورد مطالعه قرار گرفته ولی تاکنون نظریه جامع درخصوص خاستگاه ذخایر فلزی جنوب اراک ارائه نشده است، در اینپژوهش با توجه به مطالعات ژئوشیمیایی ، پترولوژی وپتروگرافی و تلفیق آن با سایر داده های موجود، خاستگاه این ذخایر مورد بررسی قرار گرفت. بنظر است فرآیند های تشکیل این ذخایر کربناتی و ماسه سنگی را باید در یک عامل جستجو کرد.