سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش زینل زاده – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد
علیرضا محمدنژاد – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد
علی اصغر داوود آبادی فراهانی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد

چکیده:

تلفات در شبکه های توزیع بیشترین سهم تلفات را در یک سیستم قدرت به خود اختصاص می دهند. استفاده از بانک های خازنی برای جبران توان راکتیو در محل باعث کاهش تلفات خواهد شد در این مقاله جایابی و مقدار یابی خازن با استفاده از روش بهینه سازی ابتکاری زنبور عسل انجام شده است شکل ریاضی مسئله خازن گذاری یک مسئله بهینه سازی غیر خطی بود و افزایش ابعاد مسئله سبب پیچیدگی آن خواهد شد. همچنین در این مقاله مسائل آلودگی های هارمونیکی مورد بررسی قرار گرفته شده است. به منظور کارایی روش پیشنهادی دو سیستم ۳۳ و ۶۹ باسه مورد بررسی قرار گرفته اند.