سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیما احسن –
معصومه معصومی ورکی –

چکیده:

با توالی یابی ژنوم حیوانات اهلی توسط دانشمندان ؛ اطلاعات بیشتری راجع به ژن ها و ویژگی هایی که توسط هر ژن کنترل می شود به دست آمده است. با پیدا کردن ژن های کنترل کننده ویژگیهای مفید ما میتوانیم به طور دقیق این ژن ها را به ژنوم حیوانات دیگر اضافه کنیم تا حیوان تراریخت ویژگی مورد نظر ما را دارا شود. حیوانات تراریخت با اهداف زیادی تولید می شوند ؛ که یکی از آن ها برای تأمین منابع غذایی است. حیواناتی مثل ماهی ، خوک و گاو برای تامین غذای بیشتر حاصل از هر حیوان دستکاری ژنتیک شده اند . برای نمونه دستکاری حیوانات توسط ژن های کنترل کننده هورمون رشد و یا سایر ژن ها باعث تولید حیوانات بزرگتر ، کم غذاتر و کارآمدتر می شوند. در ارزیابی ایمنی غذای حاصل از حیوانات تراریخت از اطلاعات و خصوصیات تراژن استفاده می کند. ایمنی غذای حیوانی شاید ناشی از این است که حیوانات خودشان شاخص های مهمی از سمیت هستند. اگر درجه سمی از هورمون یا ماده دیگری تولید شود ، خود به تعادل هموستاتیک حیوان لطمه وارد کرده که در سلامت حیوان تاثیرگذار است. سلامت حیوان شاخص مهمی در ایمنی غذای حاصل از آن است. برای حیوانات تراریخت ، شناخته شده بودن محصول تراژن یک فاکتور ایمنی دیگر است چون که تمرکز تحقیق ایمنی روی کارکرد صحیح سیستم فیزیولوژیکی است. اگرچه سؤالات اخلاقی و قانونی زیادی راجع به تولید و استفاده از آن ها باقی می ماند ؛ این را می توان نتیجه گرفت که با اقدامات احتیاطی به جا و شایسته حیوانات تراریخت می توانند منافع عظیمی را برای جامعه فراهم کنند