سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا رییسی – دانشجوی کارشناسی عمران ساختمان موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
محمدرضا میرعلایی –
شهره بصیر –

چکیده:

بام سبز مبحثی است که از گذشته های دور تاکنون مردم ایران با آن اشنا بوده اند ولی نسبتا ارزش آن توسط مستئولین مورد توجه نیست ما دراین مقاله به توجیه این مسئله می پردازیم و با یاداوری گسترده ای از مزایا و چگونگی عملکرد لایه های آن سعی بر آن داریم که موضوعی را که در گذشته فراگیر بوده در حال نیزا ین گونه شود. الودگیهای گذشته در کشور عزیزمان وروزافزون بودن ایجاد کارخانه هایی با سوخت فسیلی و تولیدات بالای خودرو و د یگر وسایل سوختی خانگی و صنعتی مارا براین می دارد تا بدنبال راه حلی برای جلوگیری و یا کاهش این الایندگی در اسمان زیبای کشورمان باشیم. توسعه ی پایدار ممکن نیست مگر با در نظر گرفتن کاهش استفاده از منابع غناپذیر و تولید منابعی که توسط انسانها در گذشته نابود شده اند از نظر این مقاله ماباید با ایجاد فضای سبز بیشتر زمینه را برای زندگی ایندگان خود اماده و بستری سالم و پاک برای رشد آنها بسازیم.