سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر آسیابی پور ایمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
عاطفه امینی نیا – استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

حکمرانی مطلوب به عنوان یکمفهوم جدیددر ادبیات توسعه درچنددهه اخیر توجه سازمان های بین المللی از جمله بانکجهانی را به خود جلب کرده است حکمرانی مطلوب مجموعه ای از روشهای فردی و نهادی عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را بنحوی اداره می کند که در آن حقوق بشر تحقق یابد این مفهوم علاوه براین که باعث افزایش تعامل وهمکاری با سازمانهای بین المللی می شود با اصلاح برخی از ساختارهای داخلی بر مبنای شفافیت پاسخگویی عدم تبعیض و مبارزه با فساد می تواند به دولت کمک کند تا درجهت توسعه در زمینه های مختلف اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گام بردارد به این ترتیب درمدت زمان طولانی فرایند توسعه سطح کلی زندگی مردم ارتقا می یابد و مردم متناسب با الگوهای جامعه خود از حق توسعه بهره مند می گردند. در مقاله حاضر نقشحکمرانی مطلوب درتحقق حق توسعه را شرح خواهد داد