سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عیسی سیلاوی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
یوسف سیلاوی – دانشجوی کارشناسی مدیریت جهانگردی

چکیده:

حکمرانی خوب اخیرا مفهومی است که بیشتر درعلم سیاست مدیریت دولتی و به ویژه درمدیریت توسعه استفاده میشود درمدیریت دولتی اصول حکمرانی خوب به عنوان جنبه پارادایم جدیدی که تاکید برنقش مدیران دولتی درفراهم آوردن و ارایه خدمات با کیفیت بالا که شهروندان و گره های مختلف از آن بهره مند هستند اشاره دارد و همچنین این رویکرد جدید ازافزایش روزافزون استقلال مدیریتی بطور ویژه ازطریق کاهش کنترلهای دستگاه های مرکزی تقاضاها درارتباط با هردو جنبه عملکرد شخصی و سازمانی دارد حکمرانی خوب باعث میشود که صدای عامه مردم زمانی که تصمیمات اخذ و منابع تخصیص می یابند به گوش برسد این حکمرانی است که متعلق به مردم است و توسط مردم شکل می گیرد سازمان ها نهادها و صاحبنظران مختلف هریک شاخصهایی را برای حکمرانی خوب بیان کرده اند اما بیشتر آن شاخصها درسطح ملی یا بین المللی سطح کلان بوده اند دراین مقاله سعی براین است تا شاخصهای حکمرانی خوب درسازمان های دولتی سطح خرد مورد بررسی قرار گیرند.