مقاله حوضه آبریز ابهررود در دوره مس و سنگ: مروری بر استقرارهای دالمایی حاشیه شمال غربی مرکز فلات ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۸ در پیام باستان شناس از صفحه ۳۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: حوضه آبریز ابهررود در دوره مس و سنگ: مروری بر استقرارهای دالمایی حاشیه شمال غربی مرکز فلات ایران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوضه آبریز ابهررود
مقاله دوره مس و سنگ
مقاله فرهنگ دالما
مقاله سفال
مقاله محوطه های استقراری
مقاله حاشیه شمال غربی مرکز فلات ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی شکوه
جناب آقای / سرکار خانم: خطیب شهیدی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: علی بیگی سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرهنگ و سنت سفالگری دالما طی نیمه دوم هزاره پنجم ق.م در بخشهای زیادی از شمال غرب و غرب ایران گسترش یافت. با این حال شواهد اندکی از گسترش و نفوذ این سنت به بخش های شرقی تر شمال غرب کشور و مرکز فلات ایران به دست آمده است. حوضه آبریز ابهررود در میان سه حوزه مهم فرهنگی جغرافیایی شمال غرب، غرب و مرکز فلات ایران واقع گردیده است. طی بررسی این منطقه ۱۲ محوطه با بقایای دوره فرهنگ دالما شناسایی و مطالعه شد. محوطه های شناسایی شده به احتمال همگی روستاهای کوچکی هستند که تماما در کنار یک منبع آب و اغلب در میان ارتفاعات و یا حاشیه دشت میانکوهی ابهر واقع شده اند. بر اساس مکان گزینی استقرارها محوطه های این دوره به احتمال روستاهای کوچکی متعلق به اجتماعات کوچرو و نیمه یکجانشین بوده اند که در فاصله حوزه شمال غرب و غرب ایران در تردد بوده اند. اهمیت این پژوهش از این رو است که می تواند آگاهی های ارزشمندی از فرهنگ ها و سنت های شرقی شمال غرب، شمال شرقی غرب ایران و فرهنگهای غربی مرکز فلات ایران و ویژگی ها و شاخصه های فرهنگی این حوزه ها را (تفاوتها و تشابهات) در منطقه ای کوچک اما مهم در اختیار قرار دهد.