سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید کامیابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، سمنان، ایران
اشرف شفاییان – دانشجوی کارشناسی جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
خلیل نثاری – دفتر مرکز تحققات نیروی انتظامی استان سمنان

چکیده:

اغلب حمل و نقل تحت تاثیر اقلیم و پیامدهای آن قرار می گیرد که آثار و پیامدهای منفی نیز در زمینه حوادث ترافیکی نقش داشته است. لذا این تحقیق با هدف سازمان دادن مطالعهاثر اقلیم روی شبکه حمل و نقل به ویژه شبکه حمل و نقل زمینی و ارائه راهکارهای مدیریتی در جهت کاهشاثرات نامطلوب اقلیمی در احتمال حوادث جاده ای و شناسائی پدیدههای اقلیمی موثر در این ارتباط با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و برپایه مرور پیشینه تحقیق در این زمینه به صورت مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه هاو بانکهایاطلاعاتی در راستای بسط و گسترشو شناخت عوامل مختلف تاثیر گذار بر سوانح جاده ای می پردازد که از عمده نتایج آن شناخت وضعیت پژوهشی در این زمینه می باشد که برپایه این شناختبه راهکارهایی خواهیم پرداخت که قسمتی در ذیل امده است-