سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزین اورامی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد زنجان
جابر کریم پور – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
مجید مقدادی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

دسترس پذیری همراه با محرمانگی و یکپارچگی یکی از سه جز اصلی امنیت سیستمهای کامپیوتری می باشد مسدود شدن دسترس پذیری اینترنت ممکن است باعث ضررهای مالی زیاد شود و سلامت عمومی و امنیت ملی را به خطر بیاندازد DOS یکی از اصلی ترین تهدیدات امنیتی دراینترنت فعلی است که می تواند بطور بالقوه دسترس پذیری منابع سیستم را به خطر بیندازد این حملات می تواند درزمان کوتاهی منابع ارتباطی و پردازشی قربانی را اشباع کنند معماری آسیب پذیر اینترنت نیز باعث تشدید این مشکل می شود زیرا در طراحی اولیه آن تدابیر امنیتی بسیار پایینی درنظر گرفته شدهاست مادراین مقاله جنبه های مختلف DOS را بررسی کرده و حملات و اقدامات متقابل آنها را تجزیه و تحلیل کرده و یک دسته بندی جامع از مکانیسم های این حملات را ارایه میدهیم و درادامه چالشهای طراحی معماری اینترنت و چالشهای تکنیکی که محققان هنگام پرداختن به مساله DOS با آن روبرو هستند را ذکر می کنیم .