سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیورتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهدی آجدانی –
مجتبی فرامرزی –
احمد بهشتی –
سمیرا معمری –

چکیده:

حملات واپس زنی سرویس به هکر اجازه نمی‌دهد که به سیستم دسترسی پیدا نماید و به هکر اجازه می‌دهد تا از دسترسی سریع و درستکار وران به سیستم ممانعت عمل آورد. در حالی که به طور تکنیکی زیبا نمی‌باشند و حملات داس به طورشدید روی شکم با سازمان تأثیر می‌گذارد و دفاع های نسبتاً مهمی را می‌سازند .این حملات در دو گروه عمده قرار می‌گیرد : ۱-متوقف سازی سرویس و تهیه منابع . هر یک از این طبقات هند می‌تواند به طور محلی یا از طریق شبکه آغاز شوند. ۲- تکنیک دیگر داس تهیه منابع از لحاظ محلی می‌باشد. حملات در این علم و شامل پر نمودن جدول فرآیند استفاده از کل سیستم فایلی یا تخلیه اتصالات ارتباطات خروجی می‌باشد .