سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غزاله قلاجوری – مدرس جهاد دانشگاهی استان کرمان

چکیده:

بدون شک قانون کارایران بطور جدی به حمایت ازکارگران پرداخته است و کارگر را نه به عنوان یکی از عوامل تولید بلکه به عنوان یک انسان با تمام ابعاد زندگی مادی و معنوی او درنظر گرفته است و براین اساس ضمانت اجرای کیفری برای قریب به اتفاق حمایت درنظر گرفته است سیاست جنایی ایران به جنبه اسیب پذیربودن قشرکارگر و امکان سوء استفاده ازوی به لحاظ موقعیتش عنایت داشته و نتایج بسیارمنفی عدم حمایت ازکارگر را مدنظر داشته است حمایت ازنیروی کار هدفی است که قانون گذار دنبال می کند و درتضمین آن هرگاه ضرورتی احساس شد ازابزارهای کیفری استفاده می کند یکی ازاین موضوعات مسئولیت کیفری کارفرمایان می باشد که درقالب مباحثی همچون ممنوعیت کاراجباری و کارزنان و کودکان نمود پیدا میکند.