سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی رهبر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی. دانشگاه پیام نور مرکز کرج،
محمد ذاکری قادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی. دانشگاه پیام نور مرکز ساری

چکیده:

در جهان ما رکود و مشکلات روزافزون اقتصادی گریبانگیر اقتصادهای بزرگ دنیا شده است و سرخط اخبار اقتصادی رسانه های جهان را، خبر ورشکستگی، توقف تولید، اخراج های گروهی کارکنانشرکت های بزرگ و کاهش در رشد و میزان تولید ملی کشورها، به خود اختصاص داده است. دولت ها تمامی توان و منابع خود را به کار گرفته اند تا با بهبود وضعیت شاخص های اقتصادیشان، خود را از گردابموجود رها ساخته و به ساحلی امن برسانند. یکی از مهمترین این شاخص ها تولید ملی است. رابطه مستقیمی که میان رشد تولید ملی و توسعه اقتصادی وجود دارد، دولت ها را برآن داشته است که عمدهتوجه خود را بر آن معطوف نموده و سیاست های اقتصادی خود را در جهت بهبود آن تدوین نمایند. از طرفی اگر از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و مدیریتی دنیا در رابطه با تولید ملی و رشد و شکوفاییآن سوال شود، به جرأت می توان ادعا کرد که همگی بر یک عامل متفق القول خواهند بود، کسب و کارهای کوچک. کسب و کارهای کوچک که از آن ها بعنوان موتورهای محرکه اقتصادی کشورها یاد می شود، ویژگی هایی را دارا هستند که آن ها را در مقایسه با همتایان به مراتب بزرگتر در موقعیت برتر قرار می دهد. در این مقاله قصد داریم ضمن ارائه برخی تعاریف مهم در حیطه کسب و کارهای کوچک و برشمردن ویژگی های آن ها، به بررسی رابطه میان حمایت از کسب و کارهای کوچک و رشد تولید ملی پرداخته و در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به ارائه الگویی کاربردی دست زنیم