سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

سمانه دشمن گیر – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
خجسته حسین زاده پیله ور – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

دراین مقاله ابتدا ضرورت توجه به تولید ملی و آنچه که موجب مزیت های رقابتی در جهان گشته است مطرح شده و سپس الزامات مربوط به آن مدنظر قرارمیگیرد تا انجا که نقش دولت و مردم را دراین زمینه مطرح ساخته و با ارایه ۱۰راهکار برای حمایت ازکار و سرمایه داخلی نقش صنایع و تولیدات صنعتی درحمایت ازتولید ملی که شامل رسالت تولید کالا و محصولات صنعتی اشتغالزایی نوآوری است مدنظر قرارمیگیرد پس از آن جایگاه صنعت درصادرات ارایه شده و راهکارهایی درجهت حمایت ازصنایع و افزایش تولید داخلی آنها ازنظر فرهنگ مصرف کالای داخلی جوسرمایه گذاری و تولید ملی و همچنین باید و نبایدهای تشکل های اقتصادی پیشنهاد میگردد.