سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیمی نژاد – کرمان اداره کل فنی حرفه ای استان
لیلا زینلی زاده – کرمان اداره کل راه و شهرسازی استان

چکیده:

بی شک درشرایطی که مهمترین ماموریت ساختن ایران و مقدس ترین کارومجاهدت تلاش برای پیشرفت و ابادانی کشورعزیزمان ایران است از این رو تولید ملی باید بصورت جدی مورد توجه قرارگیرد ازطرفی بهره وری خلق ارزش باتوجه به میزان استفاده ازمنابع است منابعی مانند سرمایه انسانی فیزیکی مواد انرژی و زمان مصرف میشوند تا کالا یا خدمتی تولید شود و بهره وری چگونگی این منابع به عنوان داده ها درمقابل ارزش تولیدات به عنوان ستاده ها م یباشد دراین مقاله سعی گردیده درمورد بهره وری تولید ملی شرح داده شود ابتدا درمورد رونق تولیدات داخلی و زمینه سازی درجهت بهره وری توضیحاتی ارایه گردیده است و سپس به وجوه کلی حمایت ازتولید داخلی به عنوان وظیفه ملی به اختصار بیان شده است. همچنین چالشهای تولید ملی ازمنظر بهره وری مورد بحث قرارگرفته است و درپایان درخصوص مشکلات و اسیبهای فراراه تولید ملی و نحوه عملکرد موثردولت و ملت درمواجهه با آنها بحث گردیده است.